fbpx

Các loại giấy tờ cần thiết ở Nhật Bản

Thẻ ngoại kiều, thẻ ngoại trú

[Quan Trọng]

thẻ Ngoại kiều

Thẻ ngoại kiều là thẻ mà đi bất cứ đâu bạn cũng phải mang theo người, kể cả bạn chỉ ra ngoài mua đồ một chút. Hiệu lực của thẻ ngoại kiều chính là hiệu lực mà Visa bạn nhận được khi xin tư cách lưu trú tại nhật. Cũng giống như CMND của bạn tại Việt Nam, đi đâu bạn cũng cần có theo người (gần như la vật bất ly thân). Bởi vì đây là thủ tục không thể thiếu để bạn có thể bắt đầu cuộc sống du học tại Nhật Bản.

[Quan Trọng]

Bằng lái xe

Bằng lái xe là giấy tờ cần thiết khi bạn lưu thông phương tiện cá nhận ở Nhật.
bằng lái xe
bằng lái xe

[Quan Trọng]

Bằng lái xe

Bằng lái xe là giấy tờ cần thiết khi bạn lưu thông phương tiện cá nhận ở Nhật.
my number, mã số cá nhân

[Quan Trọng]

My number

Mã số Cá nhân (My Number) là mã số gồm 12 chữ số được cấp cho các cá nhân sống tại Nhật Bản. Mã số này được sử dụng trong các lĩnh vực an ninh xã hội, thuế và khi gặp thiên tai. Xin hãy chú ý các điểm như sau: Mỗi người đều được cấp một Mã số Cá nhân khác nhau nên mã số này được sử dụng trong suốt cuộc đời.

Chụp ảnh đúng quy cách

[Ảnh được chấp nhận]

[Ảnh không được chấp nhận]