Hướng dẫn đặt thẻ

thẻ chuyển tiền

Smiles hiện có các loại thẻ
nạp tiền & chuyển tiền sau

Smiles hiện có các loại thẻ
nạp tiền & chuyển tiền sau

Thẻ chuyển tiền tự động, hạn mức lên đến 100 man, nạp tiền ATM Yucho 24/7.

Thẻ chuyển tiền tự động, hạn mức lên đến 100 man, nạp tiền ATM Yucho 24/7.

Tự động chuyển tiền đến người nhận đã được đăng ký trước đó, cho tiền vào thẻ tại ATM Aeon

Tự động chuyển tiền đến người nhận đã được đăng ký trước đó, cho tiền vào thẻ tại ATM Aeon

Nạp tiền vào ứng dụng Smiles vô cùng nhanh chóng và đơn giản, tại hơn 26,000 trụ ATM Yucho. 

Nạp tiền vào ứng dụng Smiles vô cùng nhanh chóng và đơn giản, tại hơn 26,000 trụ ATM Yucho. 

Câu hỏi thường gặp

Đặt thẻ SMILES hoàn toàn miễn phí và sẽ được gửi về địa chỉ bạn đã đăng ký với Smiles.

Sau khi bạn đặt thẻ Smiles trên ứng dụng, trong vòng 3-5 ngày làm việc, thẻ sẽ được gửi tới địa chỉ bạn đã đăng ký với Smiles.
Lưu ý: Để nhân viên bưu điện có thể dễ tìm thấy hòm thư nhà bạn, xin vui lòng dán họ và tên của bạn bằng chữ Romaji lên hòm thư.

Vì thẻ Smiles không có chức năng giữ tiền trong thẻ. Thẻ Smiles dùng để nạp tiền vào ứng dụng Smiles hoặc tạo giao dịch ngay sau khi cho tiền vào thẻ, nên việc không có mật khẩu thẻ Smiles sẽ giúp khách hàng không phải ghi nhớ mật khẩu và dễ dàng sử dụng.

Bạn có thể đặt tối đa 1 thẻ đối với Smiles Wallet và tối đa 5 thẻ đối với Smiles Premium/ Smiles Aeon.

Đối với thẻ Smiles Wallet và Smiles Premium, bạn có thể sử dụng tại các nơi có đặt ATM yucho.
Đối với thẻ Smiles Aeon, bạn có thể sử dụng tại các nơi có đặt ATM Aeon.