Nhận trợ cấp tạm nghỉ làm do dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19 đến cuộc sống người dân. Ngoài gói trợ cấp 10 vạn yên toàn quốc và gói cho vay lãi suất 0% đã và đang được tiến hành, người lao động bị cắt giảm giờ làm … Đọc tiếp Nhận trợ cấp tạm nghỉ làm do dịch COVID-19