Phí chuyển tiền giữa các ngân hàng tại Nhật

Phí chuyển tiền ngân hàng tại Nhật

Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng là một trong những kỹ năng cần có khi bạn đang sống tại Nhật Bản. Ở những bài viết trước Smiles đã hướng dẫn các bạn cách thức chuyển khoản từ một số ngân hàng thông dụng, hôm nay Smiles sẽ tiếp tục chia sẻ mức phí khi các bạn sử dụng dịch vụ này.

1. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Japan Post Bank - Yucho)

Phí chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)Quầy (Sổ/Thẻ)Quầy (Tiền mặt)Online banking
Cùng ngân hàng 100 yên < 5 man : 152 yên
≥ 5 man : 366 yên
146 yên < 5 man : 203 yên
≥ 5 man : 417 yên
Miễn phí : 5 lần
Từ lần thứ 6 : 100 yên
Khác ngân hàng < 5 man : 220 yên
≥ 5 man : 440 yên
Không hỗ trợ < 5 man : 660 yên
≥ 5 man : 880 yên
Không hỗ trợ < 5 man : 220 yên
≥ 5 man : 440 yên
 • Nếu KHÔNG CÓ tài khoản Ngân hàng Bưu Điện Nhật Bản Yucho, bạn có thể chuyển tiền mặt tại ATM Yucho tối đa 10 Man cho mỗi lần chuyển, theo phí chuyển ATM (Tiền mặt) bên trên.
 • Smiles khuyên dùng ứng dụng Internet Banking Yucho Direct để chuyển tiền miễn phí từ tài khoản Yucho đến tài khoản Yucho.

Click vào để xem thêm Cách Đăng Ký Internet Banking Yucho Direct.

2. Ngân hàng Mitsubishi UFJ (MUFG)

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng
(Cùng chi nhánh)
Miễn phí < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Cùng ngân hàng
(Khác chi nhánh)
110 yên < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 275 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 440 yên
≥ 3 man : 660 yên
< 3 man : 660 yên
≥ 3 man : 880 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 330 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 21:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – UFJ Direct để chuyển tiền.

3. Ngân hàng Mizuho

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng 220 yên < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 440 yên
≥ 3 man : 660 yên
Cùng chi nhánh - Miễn phí
Khác chi nhánh
< 3 man : 110 yên
≥ 3 man : 220 yên
Khác ngân hàng < 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 440 yên
≥ 3 man : 660 yên
< 3 man : 770 yên
≥ 3 man : 990 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt để chuyển tiền tại ATM Mizuho (tối đa 10 man).
 • Có thể sử dụng thẻ Mizuho tại nhiều máy ATM của các ngân hàng khác như: イオン, ゆうちょ, エキナカ, ステーション, スルガ,..
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – Mizuho Direct để chuyển tiền.

4. Ngân hàng Mitsui Sumitomo (SMBC)

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng
(Cùng chi nhánh)
Miễn phí < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
Miễn phí
Cùng ngân hàng
(Khác chi nhánh)
110 yên < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 440 yên
≥ 3 man : 660 yên
< 3 man : 660 yên
≥ 3 man : 880 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – UFJ Direct để chuyển tiền.

5. Ngân hàng Resona

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng
(Cùng chi nhánh)
Miễn phí 330 yên 550 yên Miễn phí
Cùng ngân hàng
(Khác chi nhánh)
110 yên 330 yên 550 yên Miễn phí
Khác ngân hàng 440 yên 660 yên 880 yên 220 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – Resona Group để chuyển tiền.

6. Ngân hàng Chiba

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng
(Cùng chi nhánh)
Miễn phí < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Cùng ngân hàng
(Khác chi nhánh)
< 3 man : 110 yên
≥ 3 man : 220 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
< 3 man : 550 yên
≥ 3 man : 770 yên
< 3 man : 660 yên
≥ 3 man :880 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Có dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền qua điện thoại hoặc hẹn ngày chuyển theo lịch định kỳ

7. Ngân hàng Gunma

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng
(Cùng chi nhánh)
Miễn phí < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Cùng ngân hàng
(Khác chi nhánh)
< 3 man : 110 yên
≥ 3 man : 220 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
< 3 man : 550 yên
≥ 3 man : 770 yên
< 3 man : 660 yên
≥ 3 man :880 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Có dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền qua điện thoại hoặc hẹn ngày chuyển theo lịch định kỳ
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – Resona Group để chuyển tiền.

8. Ngân hàng Fukuoka

Chuyển tiềnATM (Sổ/Thẻ)ATM (Tiền mặt)QuầyOnline banking
Cùng ngân hàng Miễn phí < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 550 yên
≥ 3 man : 770 yên
< 3 man : 660 yên
≥ 3 man :880 yên
< 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Có dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền qua điện thoại hoặc hẹn ngày chuyển theo lịch định kỳ
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – Resona Group để chuyển tiền.

9. Ngân hàng Seven

Chuyển tiềnATMQuầyOnline banking
Cùng ngân hàng Miễn phí < 3 man : 330 yên
≥ 3 man : 550 yên
Miễn phí
Khác ngân hàng < 3 man : 220 yên
≥ 3 man : 440 yên
< 3 man : 550 yên
≥ 3 man : 770 yên
Miễn phí 1 lần
Từ lần thứ 2 : 220 yên
 • Nếu sử dụng ATM để chuyển tiền ngoài giờ làm việc (8:45 ~ 18:00) sẽ bị thu thêm phí : 110 ~ 220 yên.
 • Có thể sử dụng tiền mặt (tối đa 10 man) hoặc thẻ của những ngân hàng khác để chuyển tiền tại ATM của ngân hàng MUFG.
 • Có dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền qua điện thoại hoặc hẹn ngày chuyển theo lịch định kỳ
 • Smiles khuyên dùng Online Banking – Resona Group để chuyển tiền.

Comment để cho SMILES biết bạn cần thêm thông tin phí chuyển tiền của Ngân hàng Nhật Bản nào nhé. Smiles sẽ cập nhật đến bạn ngay thôi!

Chia sẻ bài viết

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
Email