fbpx

PHÍ GỬI & ĐIỂM THƯỞNG

SMILES REMIT

Phí gửi

Điểm thưởng

Phí nạp tiền

* Dùng tài khoản Yucho của Quý khách để nạp tiền vào Ứng dụng Smiles

* Thẻ Smiles

* Thẻ Aeon

Hạn mức chuyển tiền

- Tối đa 100 man/giao dịch/24 giờ
- Tối đa 300 man/365 ngày
- Tối đa 20 giao dịch/30 ngày

Smiles
4.5/5
Tải miễn phí