fbpx

Hoạt động

Bài viết tổng hợp các hoạt động để tham gia với tư cách là người Việt Nam, người nước ngoài tại Nhật Bản.
Các hoạt động mà Smiles giới thiệu bao gồm hoạt động câu lạc bộ sách, câu lạc bộ phim ảnh, các hoạt động xã hội, các lễ hội truyền thống của Nhật Bản, v.v.