fbpx

Mẫu đơn

Chia sẻ thông tin do Smiles tổng hợp và chọn lọc về các mẫu đơn, mẫu giấy tờ, thủ tục hành chính tại Nhật bằng tiếng Việt. Smiles sẽ hướng dẫn từng bước cách điền các loại giấy tờ cơ bản khi sống tại Nhật Bản, bao gồm mẫu đơn xin gia hạn visa, mẫu đơn xin làm thêm, mẫu đơn xin việc, mẫu đơn xin nghỉ việc, mẫu đơn xin tị nạn, v.v