fbpx
Cách liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng Line pay
Cách liên ...

LINE Pay cho phép liên kết với nhiều ngân hàng tại Nhật Bản như: UFJ, Mitsui Sumitomo, Mizuho, Risona, Yucho,…