fbpx

Sức khoẻ

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản vốn từ lâu đã được đánh giá cao toàn cầu, nhưng với người nước ngoài, việc tiếp cận lại gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ. Bài viết của Smiles về sức khoẻ, vì thế, hy vọng trở thành kênh thông tin bằng tiếng Việt hữu ích, giúp người Việt tại Nhật giải quyết các vấn đề bảo hiểm, chăm sóc y tế, tìm kiếm phòng khám, phiên dịch y tế nhanh chóng và dễ dàng.