fbpx
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành May mặc
Từ vựng ...

May mặc là một trong những nghề tương đối phổ biến tại Nhật Bản. Smiles sẽ cung cấp đến cho