fbpx

Xuất nhập cảnh

Sau khi đến Nhật Bản, người nước ngoài cần phải liên hệ với Cục xuất nhập cảnh. Tại đây họ sẽ thông tin đến người nước ngoài một số thủ tục nhất định phải tuân theo để được chấp nhận nhập cảnh vào quốc gia này trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn. Các thủ tục nhập cư của Nhật Bản sẽ khác nhau tùy thuộc vào đại sứ quán mà người nước ngoài liên hệ.
Để người Việt Nam khi đến Nhật có thể nắm rõ và tuân thủ tốt các quy định nhập cư của Nhật Bản, Smiles Blogs sẵn sàng là nơi cung cấp các thông tin mới nhất và hữu ích nhất dành cho bạn.