Thẻ chuyển tiền Smiles Premium

カード表影付き

Chức năng

– Chuyển tiền trực tiếp đến người nhận tại Việt Nam.

– Mỗi thẻ gửi đến một người nhận.

Hạn mức

– Tối đa 100 man/lần nạp.

– Đăng ký tối đa 5 thẻ.

Điều kiện

– Tài khoản chuyển tiền đã được phê duyệt.

– Cấp độ thành viên Smiles Classic / Smiles Premium.

Cách đặt thẻ

– Vào ứng dụng Smiles > Chọn Menu > Thẻ Smiles Link > Thẻ chuyển tiền Smiles Premium > Xác nhận yêu cầu.

– Vui lòng kiểm tra kỹ họ tên và địa chỉ nhận thẻ.

Nơi nạp

– Nạp tiền tại ATM YUCHO.

Phí nạp tại ATM

– 450 yên.

Hướng dẫn sử dụng
Thẻ chuyển tiền Smiles Premium
tại ATM YUCHO