Thẻ nạp tiền Smiles Wallet

Thẻ nạp tiền Smiles Wallet

Chức năng

– Nạp tiền vào ứng dụng Smiles.

Hạn mức

– Tối đa 10 man/lần nạp.

– Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký một thẻ duy nhất.

Điều kiện

– Đăng ký tài khoản đã được phê duyệt.

– Cấp độ thành viên Smiles Classic / Smiles Premium.

Cách đặt thẻ

– Vào ứng dụng Smiles > Chọn Menu > Thẻ Smiles Wallet > Xác nhận yêu cầu.

– Vui lòng kiểm tra kỹ họ tên và địa chỉ nhận thẻ.

Nơi nạp

– Nạp tiền tại ATM/Quầy Yucho.

Phí nạp

– Dưới 5 man tại ATM : 125 yên.

– 5 ~ 10 man tại ATM : 345 yên.

– Dưới 5 man tại quầy : 220 yên.

– 5 ~ 100 man tại quầy : 440 yên.

Hướng dẫn sử dụng
Thẻ nạp tiền Smiles Wallet
tại ATM Yucho

Tải app miễn phí ngay hôm nay

4.5
4.5/5
4.1
5/5

Hơn 85% khách hàng hài lòng về dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi.
Còn bạn thì sao?