Phí chuyển tiền

Phí chuyển tiền

Chuyển tiền từ Canada về Việt Nam với phí chuyển tiền phải chăng.

Bảng phí

Giả lập giao dịch

Số tiền chuyển
Phí chuyển
0

This is a one-time transaction fee based on the remittance method you choose and the amount you want to transfer. No other hidden fees will be charged.

Lần nạp đầu tiên của tháng MIỄN PHÍ * Lần nạp thứ hai trong tháng:
Phí nạp 1 CAD
Tỷ giá
0

This is the current exchange rate at the moment. Please note that the rate can change at the time you make a complete remittance due to the market.

Điểm thưởng
0

These are the number of Smiles Loyalty Points you will be able to earn, based on the remittance method and amount you plan to transfer.

Tổng số tiền

Thay đổi phong cách sống với Smiles

smiles mobile remittance app screenshot

FAQs

Không. Smiles hứa sẽ hoàn toàn minh bạch về phí.
Xem phí chuyển tiền

Bạn có thể cắt giảm phí chuyển tiền bằng điểm thưởng Smiles. Chương trình điểm thưởng Smiles cho phép bạn tích lũy và dùng điểm thưởng để thanh toán phí chuyển tiền.

Khi bạn nhập thông tin cho giao dịch chuyển tiền của mình, sẽ có một ô được chỉ định để bạn nhập số điểm bạn muốn sử dụng cho giao dịch của mình. Điểm bao gồm các khoản phí sẽ tự động được tính vào số tiền bạn chuyển.
Xem hướng dẫn

Xem thêm các câu hỏi thường gặp
footer_smile_logo
Useful Stats will display here