Điểm thưởng

Trung tâm hỗ trợ

Hướng dẫn Câu hỏi thường gặp Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Điểm thưởng

FAQs: Điểm thưởng

Câu hỏi thường gặp

Smiles cung cấp chương trình điểm khách hàng thân thiết cho phép bạn kiếm và giành được điểm cũng như sử dụng chúng để chi trả một phần cho tất cả các khoản phí của mình.

Khi bạn nhập thông tin cho giao dịch chuyển tiền của mình, sẽ có một ô được chỉ định để bạn nhập số điểm bạn muốn sử dụng cho giao dịch của mình. Điểm bao gồm các khoản phí sẽ tự động được tính vào số tiền bạn chuyển.
Xem hướng dẫn

Tất cả

Khi bạn nhập thông tin cho giao dịch chuyển tiền của mình, sẽ có một ô được chỉ định để bạn nhập số điểm bạn muốn sử dụng cho giao dịch của mình. Điểm bao gồm các khoản phí sẽ tự động được tính vào số tiền bạn chuyển.
Xem hướng dẫn

Smiles cung cấp chương trình điểm khách hàng thân thiết cho phép bạn kiếm và giành được điểm cũng như sử dụng chúng để chi trả một phần cho tất cả các khoản phí của mình.

footer_smile_logo