Home » Tori डाइरी

Tori डाइरी

लेखक

tori writer of smiles mobile
Smiles को स्टाफ
Tori

एक लजालु तथा क्लम्जी स्वभाव भएको र आफू बाट टाढा रहनु भएका

साथीभाइ तथा घरपरिवार सँग सधैँ सँगै बस्न रुचाउने !

प्रोफाइल हेर्नुहोस

TORI

Occupation:

Chicken Intelligence Agency (CIA)

Height & Weight:

Top secret

Food I like:

Fried egg

Food I don't like:

Chicken feed
Hobby:
Karaoke, Party
tori singing karaoke
Things I hate:
Daily meeting, Out of money
tori hates
Special Skills:
Wannabe Skate Boarder
tori in a skateboard
footer_smile_logo
Useful Stats will display here