Home » Tỷ giá

Tỷ giá

Chúng tôi đảm bảo bạn có thể kiểm tra tỷ giá tại Smiles nhanh chóng. Sử dụng biểu đồ/trình mô phỏng của chúng tôi tại đây hoặc kiểm tra trên ứng dụng Smiles

Tỷ giá

Kiểm tra tỷ giá với Giả lập giao dịch

Số tiền chuyển
Số tiền nhận
Phí chuyển
0

This is a one-time transaction fee based on the remittance method you choose and the amount you want to transfer. No other hidden fees will be charged.

Tỷ giá
0

This is the current exchange rate at the moment. Please note that the rate can change at the time you make a complete remittance due to the market.

Points
0

These are the number of Smiles Loyalty Points you will be able to earn, based on the remittance method and amount you plan to transfer.

Tổng số tiền

Kiểm tra Tỷ giá trên Ứng dụng Smiles

check-rate-VNM
Kiểm tra tức thì với điện thoại của bạn, ngay cả khi bạn đang ở nhà.

Tải ứng dụng Smiles

FAQs

Thông thường, tỷ giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Khi bạn sử dụng Smiles Remit, tỷ giá sẽ được áp dụng tại thời điểm lệnh chuyển tiền được thực hiện. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng Ria hoặc Moneygram, tỷ giá sẽ được áp dụng tại lúc yêu cầu chuyển tiền của bạn được xử lý.

Để chuyển tiền bằng ứng dụng Smiles, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:
Xem hướng dẫn

Để tham khảo phí chuyển tiền, vui lòng xem liên kết dưới đây:

Xem phí chuyển tiền

Xem thêm các câu hỏi thường gặp
footer_smile_logo