Home » Hướng dẫn » Chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Chuyển tiền

Chuyển tiền

1. Nhấn “Chuyển tiền” trên màn hình chính
remit-current-1
2. Chọn người nhận bạn đã đăng ký hoặc thêm người nhận mới bằng cách nhấn “+ Thêm người nhận”
3. Nhập số tiền bạn muốn chuyển
remit-current-3
4. Nhập số điểm thưởng (nếu bạn có), kéo xuống dưới, chọn “Mục đích” và nhấn “OK”
remit-current-4
5. Xác nhận thông tin, tích vào ô và nhấn “Chuyển đến [tên người nhận]” để hoàn thành giao dịch
remit-current-5
6. Giao dịch của bạn đã hoàn thành và đang được xử lý.
remit-current-6

Watch guidelines video

footer_smile_logo