Home » Hướng dẫn » Cách chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Cách chuyển tiền

Cách chuyển tiền

1. Nhấn “Chuyển tiền” trên màn hình chính
2. Chọn người nhận bạn đã đăng ký hoặc thêm người nhận mới bằng cách nhấn “+ Thêm người nhận”
3. Nhập số tiền bạn muốn chuyển
4. Nhập điểm thưởng (nếu có), kéo xuống đến cuối trang, chọn “Mục đích” của bạn và nhấn “Xác nhận cuối cùng”.
5. Xác nhận thông tin, nhấn vào ô và nhấn “Chuyển tiền tới [beneficiary’s name]” để hoàn thành giao dịch
6. Giao dịch của bạn đã hoàn thành và đang được xử lý.
tori-reading

Mẹo cùng Smiles

down-up-arrow

Bạn có thể thêm người nhận yêu thích vào Màn hình chính để truy cập nhanh chóng

ENG-HowToRemit_Tips2

Watch guidelines video

footer_smile_logo
Useful Stats will display here