Home » Hướng dẫn » Chứng nhận chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Chứng nhận chuyển tiền

Chứng nhận chuyển tiền

1. Nhấn vào “Lịch sử” nằm phía dưới màn hình chính
2. ① Để tải xuống tất cả các giao dịch, nhấn “Tải về “​ ​② Để lọc các giao dịch theo thời gian, chạm vào “Thêm thông tin” và chọn ngày.
3. Nhấn “Tải xuống” và sau đó kiểm tra các tệp trên điện thoại của bạn để tìm hóa đơn.
Lưu ý: Bạn có thể in các tệp đã tải, thậm chí tại các cửa hàng tiện lợi.
certification-4
footer_smile_logo
Useful Stats will display here