Home » Liên hệ chúng tôi

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Tori sitting on the cloud wearing his headphones on a laptop, signifying online computing

Nhắn tin qua app hoặc yêu cầu

Liên hệ chúng tôi qua phần tin nhắn ở app hoặc gửi chúng tôi yêu cầu

Chia sẻ với chúng tôi

Thơi gian hoạt động: từ 10:00 sáng - 10:00 tối theo giờ Nhật

Hoặc

Hoặc

Để lại lời nhắn

curve diagram for illustration purpose only

Văn phòng

Digital wallet tokyo office
Trụ sở chính

Tòa nhà Kioicho Park , 1F
3-6, Kioichō, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0094 Nhật Bản

Digital wallet nagano office
Chi nhánh

3785-3, Fujimi,
Fujimimachi, Nagano
399-0211 Nhật Bản

footer_smile_logo
Useful Stats will display here