Home » Chứng nhận chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Chứng nhận chuyển tiền

FAQs: Chứng nhận chuyển tiền

Câu hỏi thường gặp

Tải hóa đơn chuyển tiền xuống thiết bị của bạn từ ứng dụng Smiles là miễn phí.

Nếu yêu cầu bản in hóa đơn cứng, bạn sẽ được miễn phí ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên bạn sẽ trả 500 yên từ lần thứ 2

Bạn có thể yêu cầu hóa đơn chuyển tiền vài tháng trước khi năm kết thúc.

Tất cả

footer_smile_logo
Useful Stats will display here