Home » Điểm thưởng

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Điểm thưởng

FAQs: Điểm thưởng

Câu hỏi thường gặp

Ô trống để nhập điểm thưởng sẽ xuất hiện tại màn hình chuyển tiền. Khi bạn nhập số điểm thưởng, phí chuyển tiền sẽ được trừ tự động.
Vui lòng lưu ý, 1 điểm = 1 yên.

Khi bạn nhập thông tin cho giao dịch chuyển tiền của mình, sẽ có một ô được chỉ định để bạn nhập số điểm bạn muốn sử dụng cho giao dịch của mình. Điểm bao gồm các khoản phí sẽ tự động được tính vào số tiền bạn chuyển.

Xem hướng dẫn

Bạn có thể kiếm điểm thưởng bằng các cách sau:

  • Đăng ký 50 điểm
  • Giao dịch đầu tiên 500 điểm
  • Mỗi giao dịch được cộng lên đến 400 điểm
  • Tham gia nhiều chiến dịch được cộng lên đến 400 điểm
  • Mời bạn bè cộng 500 điểm


Tìm hiểu cách tìm điểm thưởng

Có, dùng điểm thưởng có thể giúp bạn miễn phí hoàn toàn hoặc một phần phí chuyển tùy vào số điểm mà bạn đã tích lũy.

Xem hướng dẫn

Tất cả

footer_smile_logo
Useful Stats will display here