Home » Thẻ

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Thẻ

FAQs: Thẻ

Câu hỏi thường gặp

Smiles không chấp nhận nạp tiền bằng thẻ tín dụng. Smiles chỉ chấp nhận khoản nạp bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp bằng thẻ Smiles.

Tất cả các thẻ Smiles đều miễn phí.

Nếu bạn làm mất thẻ Smiles, xin vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

Được ạ. Bạn có thể sử dụng thẻ Smiles Premium và Smiles Remit ở Atm Lawson. Thậm chí với những thẻ với thiết kế cũ. Tất cả thẻ đều sử dụng giống nhau

Bên cạnh ATM Lawson, bạn có thể sử dụng thẻ ở ATM Yucho

Tất cả

footer_smile_logo
Useful Stats will display here