Home » Thẻ

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Thẻ

FAQs: Thẻ

Câu hỏi thường gặp

Smiles không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tất cả các giao dịch phải được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ Smiles.

Tất cả các thẻ Smiles đều miễn phí.

Được ạ. Bạn có thể sử dụng thẻ Smiles Premium và Smiles Remit ở Atm Lawson. Thậm chí với những thẻ với thiết kế cũ. Tất cả thẻ đều sử dụng giống nhau

Nếu bạn làm mất Thẻ Smiles, hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 050-5305-6669, qua LINE/Viber theo số 070-2628-8726, Facebook Messenger: Smiles Mobile Remittance JP PH hoặc qua chức năng Hỗ trợ khách hàng trong ứng dụng Smiles

Bên cạnh ATM Lawson, bạn có thể sử dụng thẻ ở ATM Yucho

Tất cả

footer_smile_logo