Home » Seven Bank Deposit Campaign

Bước 1

Nạp tiền vào ứng dụng Smiles

Đi đến bất kỳ ATM 7Bank, nạp tiền vào tài khoản Smiles bằng mã QR hoặc thẻ Smiles Premium.

Bước 2

Nhận điểm thưởng!

Sau khi nạp tiền thành công, bạn sẽ nhận được 100 yên điểm thưởng vào ứng dụng Smiles.

Ghi chú

footer_smile_logo
Useful Stats will display here