Home » Hướng dẫn » Hướng dẫn sáp nhập tài khoản Sendy vào Smiles

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Hướng dẫn sáp nhập tài khoản Sendy vào Smiles

Hướng dẫn sáp nhập tài khoản Sendy vào Smiles

1
Nếu bạn chưa có tài khoản Smiles
Lần đầu tiên sử dụng Smiles
Xem hướng dẫn
2
Nếu bạn đã có tài khoản Smiles
Đã sử dụng Smiles
Xem hướng dẫnLần đầu tiên sử dụng Smiles

Bước 1
register-create-account

Tạo tài khoản Smiles

Xem hướng dẫn
arrow
Bước 2
register-Tori-ekyc

Sáp nhập tài khoản Sendy

Xem hướng dẫn

Bước 1

Hướng dẫn tạo tài khoản Smiles

1. Chọn quốc gia bạn đang cư trú và ngôn ngữ
2. Vuốt sang trái để xem các tính năng của ứng dụng hoặc nhấn “Bỏ qua” để tiếp tục
register-2
3. Nhấn “OK” để nhận thông báo từ ứng dụng
4. Nhấn “Sáp nhập tài khoản Sendy” và nhấn “Tiếp tục”
5. Nhập địa chỉ email và đặt mật khẩu. Tích vào ô “Tôi đồng ý…” và nhấn “OK”
6. Chạm vào màn hình và nhập mã xác nhận đã được gửi đến địa chỉ email của bạn
7. Bây giờ bạn đã có tài khoản Smiles!
you now have a smiles account

Bước 2

Sáp nhập tài khoản Sendy

1. Kiểm tra các nội dung sẽ được sáp nhập
2. Tích vào ô “Tôi đồng ý…” và nhấn “Tiếp theo”
3. Điền địa chỉ email đã đăng ký với Sendy và nhập ngày sinh của bạn, sau đó nhấn “Gửi mã xác nhận”
4. Nhập mã xác nhận đã được Smiles gửi đến email và nhấn “Tiếp theo”
5. Sau khi xác nhận thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, số dư & điểm thưởng, nhấn “Sáp nhập tài khoản”
6. Yêu cầu sáp nhập tài khoản của bạn đang trong quá trình xét duyệt (Vui lòng không đăng ký lại). Thời gian phê duyệt khoảng 30 phútĐã có tài
khoản Smiles

1. Nhấn vào banner “Sáp nhập tài khoản” hiển thị trên màn hình chính của ứng dụng Smiles
2. Nhấn vào “Tiếp tục” để bắt đầu sáp nhập
3. Tích vào ô “Tôi đồng ý…” và nhấn “Tiếp theo”
4. Điền địa chỉ email đã đăng ký với Sendy và nhập ngày sinh của bạn, sau đó nhấn “Gửi mã xác nhận”
5. Nhập mã xác nhận đã được Smiles gửi đến email và nhấn “Tiếp theo”
6. Xác nhận số dư và điểm thưởng có trong tài khoản, sau đó nhấn “Sáp nhập tài khoản”
7. Yêu cầu sáp nhập tài khoản của bạn đang trong quá trình xét duyệt (Vui lòng không đăng ký lại). Thời gian phê duyệt khoảng 30 phút.
footer_smile_logo
Useful Stats will display here