Xác minh tài khoản Yucho internet banking ゆうちょダイレクト

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký internet banking cho thẻ Yucho ở phần 1 bạn cần tiến hành xác minh Yucho Direct để có thể chuyển tiền và thanh toán trực tuyến từ ứng dụng Yucho Direct. Cùng SMILES xác minh đăng ký Yucho Direct và hoàn tất đăng ký để có thể chuyển tiền bằng tài khoản Yucho Direct nhé!

#1. Nhận thư xác minh đăng ký Yucho Direct

Có 02 phần bạn cần chú ý trong thư xác minh:

  • Mật khẩu (パスワード): 6 số
  • Tên đăng nhập (お客さま番号): 4 số – 4 số – 5 số

#2. Truy cập website Yucho

Đăng nhập tài khoản Yucho Direct tại trang này, bạn chỉ cần nhập Mật khẩu kèm trong thư xác minh và tên tài khoản khi bạn tạo.

#3. Điền mã số khách hàng (4 số - 4 số - 5 số) > 次へ

#4. Trả lời câu hỏi bảo mật số 1 > 次へ​

#5. Trả lời câu hỏi bảo mật số 2 > 次へ

#6. Nhập mật khẩu > ログイン

#7. Kéo xuống dưới cùng chọn > ダイレクトトップ​

#8. Tiếp tục chọn 制限解除

#9. Nhập 6 số bảo mật in trên bì thư

#10. Chọn 実行する

#11. Chọn はい

#12. Chuyển tiền thôi!

Tài khoản Yucho Direct của bạn đã sẵn sàng chuyển tiền.

Nhấn vào 「振込 振替」để bắt đầu chuyển tiền cho SMILES nhé.

  • Số tài khoản: 10100-51710491
  • Tên tài khoản: カ) デジタルワト

Lưu ý: Nếu bạn không dùng email thuộc các nhà mạng điện thoại của Nhật khi đăng ký và cũng chưa đăng ký thêm Token, bạn chỉ có thể chuyển tối đa 5 man/ngày. Để chuyển nhiều hơn 5 man đến một tài khoản khác sẽ có những cách sau

  1. Đăng ký Token
  2. Sở hữu email của một trong những nhà mạng điện thoại tại Nhật
  3. Hẹn ngày chuyển
  4. Đăng ký ゆうちょ認証 (Yucho Ninshou)

Chia sẻ bài viết

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
Email