Home » Chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Chuyển tiền

FAQs: Chuyển tiền

Câu hỏi thường gặp

Với hình thức chuyển khoản, sau vài phút bạn sẽ nhận được biên lai gửi vào mail mà bạn đã đăng ký Smiles. Với hình thức nhận tiền mặt tại ngân hàng, biên lai sẽ được gửi vào mail khi người nhận đã ra ngân hàng nhận tiền thành công.

Tải hóa đơn chuyển tiền xuống thiết bị của bạn từ ứng dụng Smiles là miễn phí.

Nếu yêu cầu bản in hóa đơn cứng, bạn sẽ được miễn phí ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên bạn sẽ trả 500 yên từ lần thứ 2

Bạn có thể yêu cầu hóa đơn chuyển tiền vài tháng trước khi năm kết thúc.

Bạn không thể thay đổi điều gì sau khi giao dịch. Phí gửi dựa trên số tiền bạn đã giao dịch.

Để kiểm tra chi tiết giao dịch của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Mở ứng dụng Smiles
  2. Nhấn vào "Lịch sử"
  3. Chọn giao dịch bạn muốn xem

Tất cả

footer_smile_logo
Useful Stats will display here