Home » Đăng nhập

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Câu hỏi thường gặp > Đăng nhập

FAQs: Đăng nhập

Câu hỏi thường gặp

Để kiểm tra chi tiết giao dịch của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Mở ứng dụng Smiles
  2. Nhấn vào "Lịch sử"
  3. Chọn giao dịch bạn muốn xem

Vì mục đích bảo mật, ứng dụng Smiles chỉ cho phép một tài khoản đăng nhập trên mỗi thiết bị di động. Nói cách khác, một người không thể đăng nhập vào tài khoản Smiles của mình trên các thiết bị khác nhau cùng một lúc.

Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi thiết bị bằng cách thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Tải ứng dụng Smiles về thiết bị di động mới của bạn.
  2. Chọn Khu vực & Ngôn ngữ bạn muốn.
  3. Nhấn vào [ Đăng nhập ] và đăng nhập với thông tin đã đăng ký của bạn.
  4. Kiểm tra mã xác nhận gửi tới email đã đăng ký của bạn. Nhập mã gồm 6 chữ số và phần được cung cấp trong ứng dụng Smiles.

Vì mục đích bảo mật, ứng dụng Smiles chỉ cho phép một tài khoản đăng nhập trên mỗi thiết bị di động. Nói cách khác, một người không thể đăng nhập vào tài khoản Smiles của mình trên các thiết bị khác nhau cùng một lúc

Để sử dụng mã giới thiệu trong quá trình đăng ký trên ứng dụng Smiles, người được mời phải nhập mã mời được cung cấp từ người mời. Lời nhắc này sẽ xuất hiện khi mở ứng dụng Smiles trước khi đăng ký. Sau khi nhập mã, người được mời có thể hoàn tất quá trình đăng ký.

Bạn không được phép xóa bất kỳ khoản chuyển tiền nào trong lịch sử giao dịch của mình

Tất cả

footer_smile_logo
Useful Stats will display here