fbpx

Thẻ

Thẻ tín dụng đang trở nên ngày càng quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của hằng ngày bởi sự tiện lợi của nó. Ở Nhật Bản, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm trực tuyến hay thanh toán các khoản phí như như tiền nhà, nước, điện, ga, …
Nếu bạn có nhu cầu sở hữu các loại thẻ tại Nhật, Smiles Blogs này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký, điền đơn và những lưu ý cần biết.