Home » Hướng dẫn » Cách nạp tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Cách nạp tiền

Cách nạp tiền

3 cách để nạp tiền

1
Tôi có một tài khoản ngân hàng trực tuyến và tôi không muốn báo cáo mỗi khi nạp tiền.
Tài khoản Ngân hàng Ảo Smiles
Xem hướng dẫn
2
Tôi muốn nạp tiền tại máy ATM hơn là sử dụng ngân hàng trực tuyến.
Thẻ Smiles Wallet
Xem hướng dẫn
3
Tôi có một tài khoản ngân hàng tại Nhật Bản và không có tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Yucho Direct / ATM / Quầy giao dịch
Xem hướng dẫnQua Tài khoản Ngân hàng ảo Smiles

Tài khoản Ngân hàng Ảo Smiles là gì?

Cách sử dụng?

1. Nhấn “Nạp tiền” tại Home
1. Tap “Deposit” on Home
2. Chọn “Ngân hàng Ảo Smiles”
2. Select
3. Nhấn “Tạo tài khoản Miễn phí”
3. Tap “Create Account for Free”
4. Đọc kỹ “Lưu ý quan trọng” và nhấn “Tạo ngay”
4. Review
5. Tài khoản của bạn đã được tạo! Nạp tiền vào tài khoản ngân hàng này từ bất kỳ ngân hàng nào bạn muốn và tiền sẽ tự động được chuyển vào Ví Smiles của bạn.
5. You account is created! Deposit to this bank account from any bank you prefer and it will automatically be deposited to your Smiles Wallet


Qua thẻ nạp Smiles Wallet

Thẻ nạp Smiles Wallet là gì?

smiles wallet card smiles premium card

Directly deposit to Smiles!

No need to input payee info!
See Card features

Cách sử dụng?

1. Nhấn “Nạp tiền” tại Home
1. Tap “Deposit” on Home
2. Chọn thẻ Smiles Wallet
2. Select
3. Chọn thẻ bạn muốn sử dụng và nhấn “Đặt thẻ”
3. Choose your preferred card and tap “Order”
4. Xác nhận địa chỉ và nhấn “Xác nhận đặt thẻ”
5. Sau khi bạn nhận được thẻ, hãy đến ATM của ngân hàng Yucho gần nhất và bắt đầu nạp tiền
tori-atm

Pelajari cara menggunakan kartuNạp tiền
trực tiếp qua Yucho / ATM / QUẦY

Cách sử dụng?

Bước 1
bank

Nạp tiền từ ngân hàng bất kỳ

arrow
Bước 2
report

Báo cáo nạp tiền

Bước 1

Thông tin ngân hàng

Chọn ngân hàng bạn muốn gửi tiền.

smile payment partner bank youcho
Tên ngân hàng:
ゆうちょ銀行
Mã tài khoản (記号):
10100
Số tài khoản:
51710491
Tên tài khoản:
カ)デジタルワレット
smile payment partner bank mizuio
Tên ngân hàng:
ゆうちょ銀行
Mã tài khoản (記号):
〇一八(ゼロイチハチ)
Loại tài khoản:
普通
Số tài khoản:
5171049
Tên tài khoản:
カ)デジタルワレット
tori-reading

Mẹo cùng Smiles

down-up-arrow

Bạn có thể kiểm tra từ ứng dụng Smiles!

2.Yucho direct-atm
Smiles bank account information

Bước 2

Cách báo cáo nạp tiền

1. Nhấn “Báo cáo nạp tiền”
1. Tap “Report deposit”
2. Tải biên lai nạp tiền, nhập thông tin chi tiết và nhấn “Báo cáo nạp tiền”
2. Upload deposit receipt, input details and tap
3. Nhấn vào “Trang chủ” để hoàn tất quy trình. Lưu ý: Vui lòng không báo cáo lại.
3. Tap “Home” to complete the process. Note: PLEASE DO NOT REPORT AGAIN
footer_smile_logo
Useful Stats will display here