Home » Hướng dẫn » Cách nạp tiền

Trung tâm hỗ trợ

how-to-guidelines Hướng dẫn faq Câu hỏi thường gặp contact Liên hệ chúng tôi
Trung tâm hỗ trợ > Hướng dẫn > Cách nạp tiền

Cách nạp tiền

3 cách để nạp tiền

1
Tôi có một tài khoản ngân hàng trực tuyến và tôi không muốn báo cáo mỗi khi nạp tiền.
Tài khoản Ngân hàng Ảo Smiles
Xem hướng dẫn
2
Tôi muốn nạp tiền tại máy ATM hơn là sử dụng ngân hàng trực tuyến.
Thẻ Smiles Wallet
Xem hướng dẫn
3
Tôi có một tài khoản ngân hàng tại Nhật Bản và không có tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Yucho Direct / ATM / Quầy giao dịch
Xem hướng dẫnQua Tài khoản Ngân hàng ảo Smiles

Tài khoản Ngân hàng Ảo Smiles là gì?

Cách sử dụng?

1. Nhấn “Nạp tiền” tại Home
1. Tap “Deposit” on Home
2. Chọn “Ngân hàng Ảo Smiles”
2. Select
3. Nhấn “Tạo tài khoản Miễn phí”
3. Tap “Create Account for Free”
4. Đọc kỹ “Lưu ý quan trọng” và nhấn “Tạo ngay”
4. Review
5. Tài khoản của bạn đã được tạo! Nạp tiền vào tài khoản ngân hàng này từ bất kỳ ngân hàng nào bạn muốn và tiền sẽ tự động được chuyển vào Ví Smiles của bạn.
5. You account is created! Deposit to this bank account from any bank you prefer and it will automatically be deposited to your Smiles Wallet


Qua thẻ nạp Smiles Wallet

Thẻ nạp Smiles Wallet là gì?

smiles wallet card smiles premium card

Directly deposit to Smiles!

No need to input payee info!
See Card features

Cách sử dụng?

1. Nhấn “Nạp tiền” tại Home
1. Tap “Deposit” on Home
2. Select “Smiles Wallet Card”
2. Select
footer_smile_logo