Home » Blogs » Quy định mới của Yucho về việc cập nhật giấy tờ tùy thân

Blogs > Đời sống > Quy định mới của Yucho về việc cập nhật giấy tờ tùy thân
09.15.2021

Quy định mới của Yucho về việc cập nhật giấy tờ tùy thân

Yucho
Quy định mới của Yucho về việc cập nhật giấy tờ tùy thân

Vì các hoạt động rửa tiền đang có dấu hiệu tăng mạnh, các tổ chức tài chính – trong đó Ngân hàng bưu điện Yucho đang có những biện pháp nhất định để xử lý tình trạng này. Từ ngày 29/7/2021, ngân hàng Yucho đã tiến hành xác nhận định kỳ thời hạn lưu trú (ngày hết hạn) của thẻ lưu trú chủ tài khoản đăng ký thẻ Yucho.

Đối với trường hợp hết hạn thẻ lưu trú (thẻ ngoại kiều)

Khi có thay đổi về thời gian lưu trú và/hoặc tình trạng cư trú, bạn cần phải cập nhật thẻ cư trú hợp lệ mới nhất với ngân hàng Yucho để được tiếp tục giao dịch.

Xem thông báo từ ngân hàng Yucho về việc cập nhật giấy tờ tùy thân mới.

Trường hợp thẻ lưu trú đăng ký với Yucho hết hạn, bạn có thể sẽ nhận được một lá thư có tiêu đề “Yêu cầu Xuất trình Thẻ Cư trú Hợp lệ”. Lúc này bạn sẽ cần thực hiện việc cập nhật thẻ theo hướng dẫn của thư yêu cầu. Xin lưu ý rằng nếu bạn không cập nhật thẻ cư trú mới, một số giao dịch của bạn có thể bị hạn chế.

Bài viết liên quan:
Cách xác minh danh tính và mục đích giao dịch để không bị khóa tài khoản Yucho

Nếu trong quá trình thực hiện các giao dịch, bạn nhận thông báo “Unable to process this transaction, please bring your varid residence card to a service counter/Please bring your varid residence card to a service counter” được hiển thị khi bạn sử dụng máy ATM hoặc Yucho Direct (dịch vụ web), thì đó chính là thông báo bạn cần thiết cập nhật giấy tờ mới với ngân hàng Yucho. Bạn hãy mang thẻ lưu trú còn hạn mới nhất và sổ Yucho hoặc thẻ Yucho đến xuất trình tại Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản hoặc quầy tiết kiệm của Bưu điện để nhân viên hỗ trợ cập nhật giấy tờ nhé.

Mẫu thông báo cập nhật thẻ cư trú từ ngân hàng Yucho khi thực hiện giao dịch tại ATM 1
Yêu cầu cập nhật thẻ từ ngân hàng yucho

Yêu cầu cập nhật giấy tờ tùy thân trên biên lai

Yêu cầu cập nhật giấy tờ tùy thân từ Yucho direct
Yêu cầu cập nhật giấy tờ tùy thân trên Yucho direct

Ngay cả khi thông báo không hiển thị trên màn hình ATM hoặc trang Yucho Direct, khi bạn gia hạn thẻ cư trú, hãy cập nhật giấy tờ với ngân hàng Yucho trong thời gian sớm nhất để tránh ảnh hưởng đến các giao dịch của bạn.

japan japan_mobile

Chia sẻ

smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon

Chủ đề

Ngân hàng Thông báo Yucho

Những bài đọc liên quan

xem thêm nhiều bài viết liên quan

Các bài được đọc nhiều

Xem thêm về Blogs

Người Viết

tori is smiles remit official blogger
Employee
phuong.huynh

Thay đổi phong cách sống với Smiles

smiles mobile remittance app screenshot
footer_smile_logo
Useful Stats will display here