fbpx

Trợ cấp

Nói đến các khoản trợ cấp tại Nhật Bản, nhiều người nghĩ ngay đến các hình thức hỗ trợ tài chính từ chính phủ Nhật Bản dành cho người dân. Các loại hình trợ cấp phổ biến là trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp sinh con ở Nhật, trợ cấp 10 man, trợ cấp cho người mất việc hoặc giảm thu nhập do COVID-19.
Mặc dù có nhiều loại trợ cấp tại Nhật Bản, nhưng hầu hết thông tin về các loại trợ cấp chỉ có bằng tiếng Nhật. Nhằm cung cấp thông tin hữu ích đến cộng đồng người Việt tại Nhật, Smiles sẽ liên tục cập nhật thông tin về các khoản trợ cấp bằng tiếng Việt tới bạn.