Home » Blogs » Hướng dẫn đăng ký hộ chiếu vắc-xin/giấy chứng nhận tiêm chủng của Nhật Bản

Blogs > Đời sống > Hướng dẫn đăng ký hộ chiếu vắc-xin/giấy chứng nhận tiêm chủng của Nhật Bản
07.30.2021

Hướng dẫn đăng ký hộ chiếu vắc-xin/giấy chứng nhận tiêm chủng của Nhật Bản

Vắc-xin
ho chieu vacxin cua Nhat Ban giấy chứng nhận tiêm chủng vacxin

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký hộ chiếu vắc-xin. Để có thể nhận được hộ chiếu vắc-xin, trước hết, bạn cần tiêm vắc-xin COVID-19. Sau đây, chuyển tiền Smiles sẽ giới thiệu tới bạn hướng dẫn đăng ký hộ chiếu vắc-xin của Nhật Bản. Bài viết được dịch từ trang web của Bộ Y tế Nhật Bản tại đây.

Khái quát về giấy chứng nhận tiêm chủng

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 là giấy tờ chứng minh bạn đã hoàn tất tiêm chủng tại địa phương theo đúng Luật tiêm chủng của Nhật Bản.

Tạm thời, giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Nhật Bản sẽ được phát hành dưới dạng bản cứng. Bản mềm của giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 vẫn đang được xem xét phát triển.

Xin lưu ý

・ Tiêm hay không tiêm đều là quyết định của mỗi cá nhân, và việc cấp giấy chứng nhận tiêm chủng là không bắt buộc.

・ Không có giấy chứng nhận tiêm chủng không có nghĩa là bạn sẽ không thể đi du lịch nước ngoài.

・ Vui lòng chỉ xin giấy chứng nhận tiêm chủng khi bạn đến một quốc gia hoặc khu vực cho phép nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bằng cách xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng.

・ Giấy chứng nhận tiêm chủng này không cho phép tự do di chuyển đến và đi từ mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nơi có các biện pháp phòng dịch lỏng lẻo. Thông báo mới nhất sẽ được đăng tải tại trang web của Bộ Ngoại giao.

・ Đối với việc nhập cảnh vào Nhật Bản, tại thời điểm này, người có giấy chứng nhận tiêm chủng đi nữa vẫn phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp chống dịch. Để biết thông tin về các biện pháp phòng chống dịch khi nhập cảnh vào Nhật Bản, vui lòng xem trang “Các biện pháp mới liên quan đến các biện pháp biên giới” .

Đề nghị cấp và phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19

Đối tượng

Hiện nay, giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ được cấp cho những người đáp ứng cả hai điều kiện sau.

(1) Đã tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đúng với Luật Tiêm chủng (tiêm chủng trước / ưu tiên cho nhân viên y tế, tiêm chủng nghề nghiệp, tiêm chủng thông thường (tiêm chủng sử dụng phiếu tiêm chủng do thành phố cấp), v.v.)

(2) Khi du lịch từ Nhật Bản ra nước ngoài, chứng nhận tiêm chủng là điều kiện để nước đối tác nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đối với người sở hữu chứng nhận tiêm chủng.

Do đó, những đối tượng sau không đủ điều kiện.

・ Những ai không có ý định sử dụng chứng nhận tiêm chủng để đi du lịch nước ngoài (tạm thời).

・ Những người đã được tiêm chủng ở nước ngoài (những người đã được tiêm chủng không dựa trên Luật tiêm chủng của Nhật Bản).

* Vui lòng liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản để được cấp giấy chứng nhận cho những người đã được Bộ Ngoại giao tiêm vắc xin cho người Nhật tạm trú ở nước ngoài trở về.

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng

Nộp hồ sơ đến chính quyền địa phương, nơi cấp phiếu tiêm chủng tới bạn (thường là nơi bạn đăng ký cư trú).

Nếu lần tiêm thứ nhất và thứ hai của bạn ở hai thành phố khác nhau, bạn cần nộp hồ sơ đến chính quyền địa phương của cả hai nơi.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng bao gồm

(1) Đơn đăng ký * 1

(2) Hộ chiếu có giá trị đi nước ngoài * 2

(3) Phần “予診のみ” của phiếu tiêm chủng * 3

(4) Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ tiêm chủng * 4

Lưu ý: Các tài liệu khác có thể được yêu cầu. Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của từng chính quyền địa phương.

* 1 Được chuẩn bị ở cơ quan chính quyền địa phương của mỗi thành phố.

* 2 Số hộ chiếu in trên giấy chứng nhận tiêm chủng và số hộ chiếu được sử dụng để đi nước ngoài phải trùng khớp. Nếu số hộ chiếu của bạn thay đổi sau khi bạn đã nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng, bạn sẽ phải xin lại giấy chứng nhận tiêm chủng. Nếu bạn đang xin hộ chiếu, vui lòng bắt đầu xin giấy chứng nhận tiêm chủng sau khi hộ chiếu của bạn được cấp. Công dân nước ngoài cũng có thể dùng hộ chiếu nước ngoài để xin giấy chứng nhận tiêm chủng.

* 3 Về nguyên tắc, nếu bạn không có (3), cần một tài liệu có thể xác nhận My number (ví dụ như bản sao giấy cư trú (住民票), v.v.). Nếu bạn không thể trình My number, cũng có thể sử dụng giấy tờ tùy thân có tên và địa chỉ nhà.

Phần “予診のみ” trên phiếu tiêm là phần được đề cập trong hình dưới đây.

ho chieu vacxin cua Nhat Ban giấy chứng nhận tiêm chủng vacxin

* 4 Nếu mất (4), có thể sử dụng bản sao của giấy 予診票 (giấy chẩn đoán trước tiêm).

Nội dung giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 gồm các thông tin liên quan đến người tiêm chủng (tên, ngày sinh, v.v.), hồ sơ tiêm chủng (loại vắc xin, ngày tiêm chủng, v.v.) và hộ chiếu để có thể sử dụng khi đi du lịch nước ngoài. Các con số, v.v. phải được nêu rõ, và những thông tin được viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Bộ Y tế Nhật Bản cũng tiến hành các biện pháp chống làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng.

  • Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng

ho chieu vacxin cua Nhat Ban giấy chứng nhận tiêm chủng vacxin

Lưu ý

* Đối với thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng tại từng địa phương, vui lòng kiểm tra thông tin hoặc liên hệ với địa phương nơi bạn sinh sống.

* Đối với các câu hỏi chung liên quan đến giấy chứng nhận tiêm chủng, vui lòng liên hệ với trung tâm tư vấn qua điện thoại về vắc-xin COVID-19 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi dưới đây.

Tổng đài về vắc-xin COVID-19 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Số điện thoại: 0120-761770

Bài liên quan:

Những điều cần biết về hộ chiếu vắc-xin của Nhật Bản

Hướng dẫn điền phiếu tiêm vắc-xin COVID-19

japan japan_mobile

Chia sẻ

smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon

Chủ đề

COVID-19 Hướng dẫn Vắc-xin

Những bài đọc liên quan

xem thêm nhiều bài viết liên quan

Thay đổi phong cách sống với Smiles

smiles mobile remittance app screenshot
footer_smile_logo
Useful Stats will display here