Home » Chuyện ở Nhật » Thông báo quan trọng về việc sáp nhập tài khoản chuyển tiền Sendy vào  Smiles 

Chuyện ở Nhật > Thông báo > Thông báo quan trọng về việc sáp nhập tài khoản chuyển tiền Sendy vào  Smiles 
03.15.2024

Thông báo quan trọng về việc sáp nhập tài khoản chuyển tiền Sendy vào  Smiles 

Thông báo

Cảm ơn bạn đã sử dụng Sendy, chúng tôi hy vọng rằng quá trình chuyển đổi sang Smiles Mobile Remittance (Smiles) của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ. 

Chúng tôi đã lên lịch chuyển tất cả tài khoản Sendy sang Smiles vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển số dư và điểm thưởng từ tài khoản Sendy sang Smiles, cũng như cung cấp thông tin chi tiết các đặc quyền và lợi ích khác để nâng cao trải nghiệm của bạn với Smiles. 

Tập đoàn Digital Wallet và Smiles Team muốn hoàn toàn minh bạch với bạn trong suốt quá trình này, vì vậy hãy xem xét các chi tiết bên dưới. Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi. 


Thông tin sẽ được chuyển 

Các thông tin sau sẽ được chuyển từ Sendy sang Smiles: 

– Thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, quốc tịch, giới tính, địa chỉ email, ngày sinh, số điện thoại, nghề nghiệp, mã số khách hàng Sendy và các thông tin nhận dạng khác). 

– Số dư tài khoản Sendy 

– Điểm thưởng 

– Thông tin giao dịch chuyển tiền 

– Thông tin người nhận/người thụ hưởng 

– Thông tin chứng từ chuyển tiền 

Dữ liệu không được liệt kê ở trên sẽ không được chuyển đổi. 

Xin lưu ý rằng thông tin giao dịch, thông tin người nhận, chứng nhận chuyển tiền và mã số khách hàng Sendy được bao gồm trong dữ liệu chuyển đổi nhưng sẽ không được hiển thị trong ứng dụng Smiles. Tuy nhiên, nó sẽ được Digital Wallet Corporation lưu trữ trong khoảng thời gian pháp luật yêu cầu. 


Những chuẩn bị cần thiết cho việc chuyển đổi 

Để chuyển đổi, bạn cần nhập địa chỉ email đã đăng ký với Sendy vào ứng dụng Smiles. Vui lòng kiểm tra địa chỉ email này trước khi dịch vụ chuyển tiền Sendy ngừng hoạt động (ngày 31 tháng 3 năm 2024), đảm bảo rằng bạn có thể nhận được email xác nhận như yêu cầu trong phần tiếp theo, “Thủ tục chuyển đổi”. 


Thủ tục  chuyển đổi 

Ứng dụng Smiles sẽ bắt đầu cho chuyển vào ngày 2 tháng 4 năm 2024. Nội dung chung về quy trình  chuyển đổi từ Sendy sang Smiles như sau. Trong mọi trường hợp, việc hoàn tất thủ tục chuyển sang Smiles sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Sendy. Việc chấm dứt liên quan đến quá trình chuyển đổi này sẽ không phát sinh bất kỳ khoản phí hủy tài khoản nào như được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ của Sendy. 

1. Đối với khách hàng chuyển đổi tài khoản (khách hàng đã sử dụng Sendy và chưa sử dụng Smiles): 

Vui lòng tải xuống ứng dụng Smiles từ App Store hoặc Google Play Store. Sau khi tạo tài khoản trên màn hình đăng ký thành viên của ứng dụng Smiles, đồng ý với Điều khoản sử dụng của Smiles, quy định giao dịch chuyển tiền, Chính sách Bảo mật và Thỏa thuận đặc biệt về  chuyển đổi và tích hợp tài khoản từ Sendy sang Smiles (sau đây gọi là Thỏa thuận chuyển đổi). 

Tiếp theo, thực hiện quy trình xác thực cho địa chỉ email của bạn đã đăng ký với Sendy (bạn được yêu cầu nhập địa chỉ email đã đăng ký và ngày sinh của mình). Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực đến địa chỉ email bạn đã nhập, vui lòng nhập mã đó vào ứng dụng Smiles sau khi bạn nhận được. Sau khi bạn nhập chính xác, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu, chuyển số dư và điểm thưởng từ tài khoản Sendy vào tài khoản Smiles. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, bạn sẽ có thể sử dụng Smiles. Bạn sẽ được thông báo qua email đã đăng ký với Smiles sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 

2. Đối với khách hàng tích hợp tài khoản (khách hàng đã từng sử dụng cả Sendy và Smiles): 

Bạn có thể tự mình thực hiện việc đó một cách đơn giản từ menu đặc biệt trên màn hình chính của ứng dụng Smiles. Sau khi đồng ý với Thỏa thuận chuyển đổi do Digital Wallet yêu cầu, hãy làm theo quy trình xác thực cho địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Khi bạn nhận được mã xác thực được gửi đến địa chỉ email Sendy bạn đã nhập, hãy nhập mã đó vào ứng dụng Smiles. Sau khi bạn thực hiện đúng, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu, chuyển số dư và điểm thưởng từ tài khoản Sendy vào tài khoản Smiles. 

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, số dư và điểm đã chuyển sẽ được cộng vào số dư và điểm trong tài khoản Smiles của bạn và bạn có thể bắt đầu sử dụng Smiles để chuyển tiền. Bạn sẽ được thông báo qua email đã đăng ký với Smiles sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 


Nếu việc chuyển đổi và tích hợp không thể thực hiện được 

Có thể sẽ có trường hợp không thể chuyển đổi sang Smiles do trạng thái tài khoản Sendy, v.v. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình chuyển đổi trong ứng dụng, có thông báo lỗi hoặc các vấn đề khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng. 


Chuyển số dư và điểm Sendy 

Số dư và điểm thưởng Sendy hiện tại của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản Smiles của bạn sau khi chuyển đổi, phản ánh số dư và điểm có trong tài khoản Sendy của bạn tại thời điểm dịch vụ chuyển tiền Sendy ngưng hoạt động  (ngày 31 tháng 3 năm 2024). 

Điểm được chuyển đổi từ Sendy có thể được sử dụng để thanh toán phí chuyển tiền qua Smiles. Mỗi điểm có giá trị tương đương một yên. 


Nạp tiền qua ATM của Seven Bank 

Smiles sẽ cho phép khách hàng nạp tiền tại bất kỳ máy ATM nào của Seven Bank bằng mã QR. Phí dịch vụ ATM sẽ được áp dụng theo quy định của Smiles. Ngoài ra, Thẻ nạp tiền và chuyển tiền Smiles Premium đặt trên ứng dụng Smiles, có thể được sử dụng tại hơn 27 nghìn máy ATM của Seven Bank tại Nhật Bản từ ngày 2 tháng 4 năm 2024. Bạn có thể đặt Thẻ Smiles Premium miễn phí trong ứng dụng Smiles sau khi tài khoản của bạn đã chuyển đổi thành công. Tìm hiểu cách đặt thẻ tại đây. 

Xin lưu ý rằng chi tiết về phí dịch vụ ATM sẽ được thông báo trên trang web Smiles sau. 


Nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng 

Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng GMO Aozora Net Bank cũng sẽ ngừng hoạt động cùng lúc với việc Sendy tạm dừng dịch vụ chuyển tiền vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện vào tài khoản chuyển khoản Sendy sau khi ngừng hoạt động. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng chuyển khoản ngân hàng để gửi tiền, bạn sẽ cần phải có tài khoản chuyển khoản mới trong ứng dụng Smiles. 

Tương tự như Sendy, bạn có thể nạp tiền vào Smiles thông qua Ngân hàng GMO Aozora Net và hiện tại chúng tôi cũng hỗ trợ nạp tiền thông qua Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch chuyển khoản qua Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản đều phải có quy trình báo cáo nạp tiền). Khách hàng sẽ chi trả phí nạp tiền. 

Tìm hiểu cách gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng trên ứng dụng Smiles tại đây. 


Cách gửi tiền với Smiles 

Vui lòng tham khảo trang web hoặc ứng dụng Smiles để biết thông tin về cách gửi tiền bằng ứng dụng Smiles. Đối với tất cả người dùng Sendy trước đây, xin lưu ý rằng quy trình này sẽ khác khi sử dụng Smiles. 


Điểm thưởng & Phí chuyển tiền Smiles 

Sau khi chuyển sang Smiles, tất cả người dùng cũ của Sendy sẽ chuyển tiền theo bảng phí của Smiles. Điểm thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành việc chuyển tiền theo chính sách thưởng điểm do Smiles đặt ra. Để tìm hiểu thêm về phí, hãy truy cập tại đây. 


Đăng ký lại người nhận/người thụ hưởng chuyển tiền 

Thông tin chi tiết về người nhận/người thụ hưởng của bạn đã đăng ký trong Sendy sẽ không được chuyển sang ứng dụng Smiles. Để tiếp tục gửi tiền hoặc giao dịch đến những người nhận này thông qua Smiles, bạn phải đăng ký lại thông tin trong ứng dụng Smiles. Tìm hiểu cách thêm người thụ hưởng tại đây. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và khuyên bạn nên lưu lại thông tin người thụ hưởng trước khi Sendy ngừng cung cấp dịch vụ. 


Truy cập vào báo cáo chuyển tiền 

Bạn không thể truy cập hoặc lấy hóa đơn chuyển tiền trước đây qua Sendy trong ứng dụng Smiles. Tuy nhiên, Digital Wallet Corporation sẽ lưu giữ những dữ liệu này trong khoảng thời gian được pháp luật yêu cầu. Nếu có thắc mắc về hóa đơn chuyển tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Smiles. Thông thường, các hóa đơn chuyển tiền sẽ được gửi miễn phí tới email bạn đã đăng ký trên ứng dụng. Nếu bạn muốn nhận qua đường bưu điện thì sẽ phải trả phí 1.100 yên (bao gồm thuế) cho mỗi một lần  phát hành thêm. 

Với những giao dịch đã thực hiện qua Smiles, bạn có thể tải xuống hóa đơn chuyển tiền thông qua menu lịch sử giao dịch trong ứng dụng Smiles mà không phải trả thêm phí. Tìm hiểu cách tải xuống tại đây. 


Nếu bạn không muốn chuyển đổi sang Smiles 

Nếu bạn quyết định không chuyển sang Smiles sau ngày 2 tháng 4 năm 2024, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Smiles tại đây. 


Cách hoàn trả số dư Sendy của bạn 

Nếu bạn muốn được hoàn lại số dư  trong tài khoản Sendy, bạn sẽ cần phải hủy tài khoản. Các thủ tục và phí hoàn tiền sẽ tuân thủ Điều khoản sử dụng của Sendy, v.v. trong mọi trường hợp. 

Nếu bạn chọn hủy tài khoản Sendy, bạn sẽ nhận khoản hoàn tiền tại ATM của Seven Bank. Khoản hoàn tiền này sẽ là số dư tài khoản Sendy của bạn trừ đi phí hủy 550 yên (đã bao gồm thuế), và được hoàn trả sau khi quá trình hủy hoàn tất. Sendy sẽ cập nhật thông tin đến bạn nếu quá trình hủy hoàn tất trước ngày 1 tháng 4 năm 2024 hoặc Smiles sẽ xử lý việc đó kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2024 trở đi. 

Nếu số dư tài khoản Sendy của bạn vượt quá 100 nghìn yên, số tiền được hoàn lại, trừ phí hủy, sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn. Trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng không khả thi, sẽ hoàn trả bằng tiền mặt qua thư bảo đảm. 

Nếu bạn chọn không chuyển sang Smiles sau ngày 2 tháng 4 năm 2024 và vẫn còn số dư trong tài khoản Sendy của mình thì số tiền được hoàn lại sẽ là số dư của bạn trừ đi phí 550 yên (đã bao gồm thuế). Khoản tiền hoàn lại này có thể được nhận tại ATM của Seven Bank, chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc gửi qua thư bảo đảm bằng tiền mặt. Nếu bạn muốn được hoàn lại tiền thay vì chuyển số dư Sendy qua Smiles, vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Smiles sau ngày 2 tháng 4. 


Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Smiles tại đây. 

japan japan_mobile

smiles comment icon Bình luận

Tất cả những lĩnh vực được yêu cầu

Chia sẻ

smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon smiles social media icon

Chủ đề

Thông báo

Những bài đọc liên quan

xem thêm nhiều bài viết liên quan

Các bài được đọc nhiều

Xem thêm về Blogs

Người Viết

tori is smiles remit official blogger
Employee
neil.molina

Thay đổi phong cách sống với Smiles

smiles mobile remittance app screenshot
footer_smile_logo
Useful Stats will display here